අභිනව ගුවන් හමුදාධිපතිතුමන් පොලිස් මූලස්ථානයේ සංචාරයක.

නව ගුවන් හමුදාපති එයාර් මාර්ෂල් උදේනි රාජපක්ෂ මහතා  2023 අගෝස්තු 03 දින පොලිස් මූලස්ථානයේ සංචාරයක නිරත වී පොලිස්පති සී.ඩී.වික්‍රමරත්න සමඟ සුහඳ සාකච්ඡාවක නිරත විය.

එහිදී එයාර් මාර්ෂල් උදේනි රාජපක්ෂ මහතාගේ නව පත්වීම සම්බන්ධයෙන් පොලිස්පතිවරයා සිය සුභාශිංසන පළකර හමුව සිහිගන්වන සමරු තිළිනයක්ද නව ගුවන් හමුදාපතිතුමන් හට පිරිනැමීය.