ops room

02இலங்கை பொலிஸாரினால் சுபவேளையில் புது வருடத்திற்கான கடமையை ஆரம்பித்தல்.

2020 පළමු වසරට ඇතුලත් වන පොලිස් නිලධරයන්ගේ දරුවන් සදහා පොත් හා පොත් බෑග් බෙදාදීමේ උත්සවය පොලිස් පවුල් සුභසාධක සංගමය හා සේවා වනිතා ඒකකයේ වැඩබලන සභාපතිනි ප්‍රශාන්ති ප්‍රනාන්දු මැතිණියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2020 ජනවාරි 07 වන දින පෙරවරු 10.00 ට පොලිස් පවුල් සුභසාධක සංගමයේ උත්සව ශාලාවේදී පැවැත්විණි.

இலங்கை பொலிஸாரினால் சுபவேளையில் புது வருடத்திற்கான கடமையை ஆரம்பித்தல்.2020 புது வருடத்திற்கான தமது கடமையை ஆரம்பிப்பதற்காக பொலிஸ் மா அதிபர் திரு. சீ.டீ. விக்கிரமரத்ன உள்ளடங்களாக பொலிஸ் தலைமையகத்தில் சகல பிரிவுகளின் உத்தியோகத்தர்களும் கலந்து கொண்ட அரச சேவை சத்தியப்பிரமான நிகழ்வு இன்று (01.01.2020) பொலிஸ் தலைமையகத்தில் நடைபெற்றது.

ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය සුභ මොහොතින් නව වසරේ රාජකාරි ආරම්භ කරයි. இலங்கை பொலிஸாரினால் சுபவேளையில் புது வருடத்திற்கான கடமையை ஆரம்பித்தல்.
2020 නව වසරේ රාජකාරි ආරම්භ කරමින් පොලිස්පති සී.ඩී වික්‍රමරත්න මහතා ඇතුළු පොලිස් මූලස්ථානයේ සියලුම අංශ වලට අයත් නිලධාරීන් රාජ්‍ය සේවයේ ප්‍රතිඥාව ලබාදීම 2020 ජනවාරි 01 දින පොලිස් මූලස්ථානයේදී සිදු කරන ලදී.

2020 ஆம் ஆண்டிற்காக நல்லாசி வேண்டிய பௌத்த சமய போதனையும் தான தர்ம்மும்2020 ஆம் ஆண்டின் நல்லாசிக்காகவும் , கடமையின் போது உயிர்நீத்த பொலிஸ் வீரர்களின் ஆத்ம சாந்திக்காகவும், கடமையின் போது அங்கவீனமடைந்தவர்கள் மற்றும் நோய்வாய்ப்பட்ட பொலிஸ் அதிகாரிகளின் தேக ஆரோக்கியம் வேண்டிய பிரார்த்னையும், கடமையிலுள்ள அனைத்து பொலிஸ் அதிகாரிகள் மற்றும் அவர்களது குடும்ப அங்கத்தவர்கள், இலங்கை வாழ் மக்களின் நல்லாசிக்காக பொலிஸ் தலைமையகத்தில் கடந்த 30.12.2019 ம் திகதி அன்று பௌத்த சமய போதனையும் 31.12.2019 ம் திகதி கோட்டை சம்புத்தலோக விகாரையில் புண்னியதானம் பொலிஸ் பௌத்த மற்றும் சமய அலுவல்கள் சங்கத்தினால் முன்னெடுக்கப்பட்டது.

2020 නව වසරට ආසිරි පතා සර්වරාත්‍රික පිරිත් සජ්ඡායනයක් සහ දානමය පිංකමක් පොලිස් මූලස්ථානයේදී.

ලබන්නාවූ 2020 නව වසරට ආසිරි පැතීම සහ මිය ගිය පොලිස් විරුවන්ට පිං පැමිණවීම, රාජකාරියේදී ආබාධිත තත්වයට පත්වූ හා රෝගාතුර වූ පොලිස් නිලධාරීන්ට නිරෝගී සුවය ප්‍රාර්ථනා කිරීම, සේවයේ නියුතු සියළු තරාතිරම් වල පොලිස් නිලධාරීන්ට හා ඔවුන්ගේ පවුල් වල සැමටත්, ලක්වැසි සියළු ජනතාවටත් සෙත්පතා පොලිස් බෞද්ධ හා ආගමික කටයුතු සංගමය මඟින් වාර්ෂිකව සංවිධානය කරනු ලබන සර්වරාත්‍රික පිරිත් සජ්ඡායනය මෙවර 2019 දෙසැම්බර් 30 වන දින පොලිස් මූලස්ථානයේදී පැවැත්විණි.

''பாதுகாப்பான இலங்கை எனும் பொலிஸ் விழிப்புக் குழு'' நிகழ்ச்சி திட்டத்தின் ஆரம்ப நிகழ்வானது கொழும்பு நகரை மையமாக கொண்டுள்ளது.பாதுகாப்பான நாட்டிற்கான சமூக பொலிஸிற்கு உற்படுத்தல் நிகழ்ச்சி திட்டம் தற்போதைய தேவைக்காக தற்காலத்திற்கு ஏற்றவகையில் நவீனமயப்படுத்தி மற்றும் மறுசீரமைத்து நாடாளாவிய ரீதியாக ஆரம்பிப்பதற்காக பாதுகாப்பான இலங்கை எனும் பொலிஸ் விழிப்புக் குழு வேலைத்திட்டத்தினை கொழும்பு எல்லைக்குள் நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான நிகழ்ச்சி 24.12.2019 காலை கொழும்பு-07, விகாரமகாதேவி சுற்று வளாகத்தினுள் ஆரம்பிக்கப்பட்டு வைக்கப்பட்டுள்ளது.இவ் வைபவத்தில் பொலிஸ் மா அதிபர் சீ.டீ விக்ரமரத்ன அவர்கள் பிரதான விருந்தினராக கலந்து கொண்டுள்ளார்.

“සුරකිමු ලංකා පොලිස් ආරක්‍ෂක කමිටු” වැඩසටහනෙහි සමාරම්භය කොළඹ නගරය කේන්ද්‍රකර ගනිමින්. tamil
සුරක්‍ෂිත රටක් වෙනුවෙන් ප්‍රජා පොලිස්කරණ වැඩසටහන වර්ථමාන අවශ්‍යතාවයට සරිලන ආකාරයට නව්‍යකරණය හා ප්‍රතිව්‍යුහගත කරණය කර දීප ව්‍යාප්තව දියත් කෙරෙන “සුරකිමු ලංකා පොලිස් ආරක්‍ෂක කමිටු” වැඩසටහනේ නියමු ව්‍යාපෘතිය කොළඹ දිසාව තුල ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සමාරම්භක උත්සවය 2019 දෙසැම්බර් 24 දින පෙරවරුවේදී කොළඹ 07, විහාරමහා දේවි උද්‍යානයේදී ආරම්භ කෙරිණ. වැඩබලන පොලිස්පති සී.ඩී වික්‍රමරත්න මහතා ප්‍රධාන ආරාධිතයා ලෙස උත්සවය සඳහා සහභාගි විය.

Inaugural Ceremony of “Surakimu Lanka - Police Vigilant Committee” was held in ColomboInaugural Ceremony of “Surakimu Lanka - Police Vigilant Committee” was held in Colombo tamil
Having restructured and renewed the Community Policing Programme in order to cater to the contemporary requirement for a secured country, The Inaugural Ceremony of the Pilot project of “Surakimu Lanka - Police Vigilant Committee” which will be launched Island wide, was held on December 24, 2019 at Viharamahadevi Park. Mr. C. D. Wickramaratne - Acting Inspector General of Police, was the Chief guest of the occasion.

01කිලිනොච්චිය කොට්ඨාසයේ පාපැදි සහ ට්‍රැක්ටර් රථ සඳහා ලුමිනස් ස්ටිකර් ඇලවීමේ වැඩසටහනක් කිලිනොච්චිය කොට්ඨාස භාර පොලිස් අධිකාරී ජයන්ත රත්නායක මහතාගේ මූලිකත්වයෙන් 2019 දෙසැම්බර් 10 වන දින කිලිනොච්චිය නගරය කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් පවත්වන ලදී.

news

1

1

sports news

special events1


Emergency: 119,

IG's Help Desk
+94 11 2444480
+94 11 2444483

Police Headquartes:
+94 11 2421111

Child & Women Bureau:
+94 11 2444444

Information Room:
+94 11 2854931