අපරීක්ෂාකාරී රිය ධාවනය පොසොන් සති අන්තයේ අහිමිකළ ජීවිත ගණන

බුද්ධාලම්භන ප්‍රීතියෙන් ඇළලී උන් සති අන්තය භක්තියෙන් විනෝදයෙන් ගත කල ලක්වාසී ජනතාව කම්පනයට පත්වන පුවත් වාර්තා කරනුයේ කණගාටුවෙනි.

පොලිස් රථවාහන නිලධාරීන් ඇතුලු විශාල සංඛ්‍යාවක් රාජකාරි යොදවමින් විශේෂ ආරක්ෂිත වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කලද අනතුරු හැඟවීම් දැනුවත් කිරීම් තුට්ටුවකට මායිම් නොකළ කිහිප දෙනෙකු නිසා පසුගිය දින දෙක තුල රිය අනතුරු මගින් ජීවිතක්ෂයට පත්වූවන් 17 දෙනෙකු පිළිබඳව තොරතුරු වාර්තා වී ඇත.

සදාකාලික අබාධිත තත්වයට පත්වීම වැනි බරපතල තුවාල 31 ක් සුළු තුවාල 124 ක් විටිනා දේපල රැසක් වාර්තා වී ඇත.